PERFORMANS AKADEMİSİ

Çocuk Spor Akademisi’ nin, temel prensipleri, vizyon ve misyonuna bağlı kalarak oluşturduğu, sabır ve zaman neticesinde somut adımların atıldığı en önemli parçası sayılan  6-8 yaş performans grubu, Çocuk Spor Akademisi’ nin 4-5-6 yaş gruplarında eğitim alan, her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirilen test bataryaları ile elde edilen veriler, hazırlanan rapor ve değerlendirmeler ile seçilmiş çocuklardan oluşmaktadır. Bu çocuklar, bilinenin aksine, aldıkları 3 yıllık temel hareket eğitiminin üzerine, erken yaşta branşlaşmadan, 2 yıllık performans çalışmaları ile, branş öncesi fizik ve mental koşullarını hazır hale getirmiş olacaktır.

Bu 2 yıllık dönemde, çocuklarınız; bir çok branşa ait alt yapı çalışmalarını yaparken, hangi branşa özgü ne gibi çalışmalar yaptığını bilmiyor olacak. Programımızın en önemli noktası, bir ve birden çok branşa özgü performans çalışmaları içermesi ve çocuğunuzun mezuniyet döneminde en az 2 branşı yapar hale gelecek olmasıdır.

Bu 3+2 yıllık akademi süresince, çocuğunuz; fiziksel özellikleri ile mental düşünme biçimi aynı anda hizmet etmeye başlayan, taktik-oyun zekası gelişen, sosyal-duygusal alanın desteklenmiş olması ile, öz güven ve cesaret duygusunu en yüksek noktalarda yaşadığı, kendini ifade edebilme becerisinin geliştiği, lider özellikli, sorumluluk sahibi, sistemli ve disiplinli çalışmayı yaşam biçimi haline getirmiş, dikkat ve konsantrasyon becerisi üst düzeye gelmiş, kaygı ve heyecan durumlarını kontrol altına alabilmeyi başarmış, hareketli, sosyal, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, en önemlisi kötü alışkanlıklardan uzak kalmayı başarmış, aynı zamanda aile, takım olma, kazanma ve kaybetme duygularının denk olduğu, rekabeti seven ama rakibine öncelikli saygı duymasını bilen bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeye devam edecektir.

Sizler ise, bu seçkin grubun aileleri olarak, yalnızca kendi çocuğunuzu değil, takımın diğer çocuklarını da kendi çocuklarınız gibi görmeye başlayacak, ebeveynlerden oluşan bir takım olduğunuzu hissedeceğiniz o özel duygunun farkına kısa sürede varacaksınız.

Bu grup ile unutulmaması gereken en önemli nokta;

Uluslararası antrenman bilimciler, çocukların 8 yaştan önce branşlaşmasını doğru bulmamaktadır.Çocuk Spor Akademisi, branş eğitiminin 8 yaştan önce uygulanmasına karşı olma duruşunu kabul etmiş, ticari kaygısı olmayan, eğitim ve çocuk odaklı bir akademi olarak, çocukların temel motor becerilerin maksimal düzeye getirilerek, her branşı yapabilir hale gelmesini sağlamayı misyon edinmiştir. Çocuk Spor Akademisi, tüm eğitim programı ve çalışmalarını, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve standartlar eşliğinde, güncel olma vizyonu ile sürdürmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.